8th SOCIAL SCIENCE PRACTICE TEST-14|NMMS सराव चाचणी-14

 8TH SOCIAL SCIENCE Practice Test 

विषय – समाज विज्ञान 

मान्यखेटचे राष्ट्रकुट आणि कल्याणचे चालुक्य

NMMS परीक्षेसाठी महत्वाचे प्रश्न

प्रश्ननिर्मिती – Shri. Sanjay S.Shandage (Sir)  

 (A.M.) Govt. High School Dhonewadi.  

8th SOCIAL SCIENCE PRACTICE TEST-14|NMMS सराव चाचणी-14

आठवी समाज विज्ञान विषयावर आधारित प्रश्नांचा समावेश असणारी ही सराव परीक्षा आपल्याला सर्व परीक्षेच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.तरी जास्तीत वेळा ही टेस्ट सोडवून सराव करावा. Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *