100 Days Reading Campaign Activities List 100 दिवस वाचन अभियान उपक्रम यादी

100 दिवस वाचन अभियान
100 Days Reading Campaign

100 Days Reading Campaign Activities List 100 दिवस वाचन अभियान उपक्रम यादी

विषय: दिनांक 15-11-2023 ते 22-02-2024 पर्यंत राज्यातील पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांमध्ये ‘100 दिवस वाचन अभियान’ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत.


संदर्भ: वर्ष 2022-23 साठी PAB योजना पुस्तिकेतील नियोजनाप्रमाणे..

    मुलांमध्ये वाचनाची सवय लावण्याबरोबरच भाषा कौशल्ये विकसित झाली पाहिजेत. म्हणून,राज्यभरातील सर्व बालवाडी/पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 100 दिवसांची वाचन अभियान lराबविण्यासाठी 2022-23 या वर्षाच्या PAB योजना पुस्तिकेत नियोजन करण्यात आले होते.हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी 3 गटात राबविण्यात येणार आहे.
    NIPUN इंडियाच्या मिशननुसार FLN उपक्रम राबवून, मुलांना वाचण्याची,लिहिण्याची, समजून घेण्याची आणि भाषा उपक्रमांमध्ये आनंदाने सहभागी होण्याची संधी दिली पाहिजे.यासाठी वाचन अभियान राबविण्यासाठी वरील संदर्भात नियोजित केल्याप्रमाणे करावयाच्या कामाचा तपशील व वेळापत्रक या पत्रासोबत जोडले आहे.शाळेतील शिक्षकांना त्यानुसार उपक्रम राबवायचे आहेत.  • बालवाटीका ते आठवी इयत्तेपर्यंतची सर्व मुले या मोहिमेचा भाग असतील.

  • बालवाटीका ते आठवीचे विद्यार्थी हे खालील तीन गटांमध्ये विभागले जातील:

गट 1: बालवाटीका ते दुसरी

गट 2: इयत्ता 3री ते 5वी

गट 3: इयत्ता 6 वी ते 7/8 वी100 दिवस (14 आठवडे) वाचन मोहीम 15-11-2023 ते 22-02-2024 या कालावधीत आयोजित केली जाईल.

या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे 2022 – 23 सालातील 100 दिवस (14 आठवडे) वाचन मोहीम  उपक्रमाचे साहित्य संदर्भ म्हणून वापरावयाचे आहे.तरी यासंबंधी आदेश व संदर्भ साहित्य खालील प्रमाणे आहे./p>

 

 Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *