Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2 

सेतुबंध पूर्व  परीक्षा

नमुना प्रश्नपत्रिका 

 इयत्ता – दुसरी 

विषय – परिसर अध्ययन  

                            1. तुमच्या घरातील कामे कोणकोण करतात?

2. कोणकोणत्या कामांसाठी तुम्ही वापरता?

3. चित्रातील पाण्याच्या स्त्रोतांची नावे
सांगा.

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2

4. हे प्राणी ओळखा. कुत्रा. ससा

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2

5.तुमच्या घराजवळील दोन रोपांची नावे लिहा.
6.
खालील चित्रातील खाद्य वनस्पती ओळखा.
भुईमूग
, मका

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2

7. तुम्हाला दिवसातून किती वेळा दात घासण्याची गरज असते?
8.
योग्य उत्तर निवडा.
अ)सूर्य आपल्यात आहे…………………(दूर ,
खूप दूर)
आ) शाळा तुमच्या……….. आहे. (जवळ,
अगदी जवळ)
9.
तुम्ही पाहिलेली ही वाहतूक साधने ओळखा.
ट्रक
, विमान

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2

10. रिकाम्या जागेत खालील चित्रे काढा आणि रंगवा.

Bridge Course Pre Test Sub EVS CLASS 2


 


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *