Bridge Course Post Test Sub EVS CLASS 5


                       सेतुबंध साफल्य परीक्षा

                       इयत्ता – पाचवी                            

विषय – परिसर अध्ययन 

                           तोंडी परीक्षा प्रश्न-1) खालील तोंडी प्रश्नांची उत्तरे द्या.1.पाळीव प्राण्यांचे दोन उपयोग सांगा.


2. कडुलिंबाच्या वापरांची यादी करा.


3. वाफ कशी तयार होते?


4. तुमच्या घरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा तुम्ही कसा लावता?


5. जर तुम्ही शाळेच्या आवारात सूर्योदयाकडे तोंड करून उभे असाल
तर खालीलपैकी कोणत्याही
  2 ठिकाणांची दिशा सांगा.


          नली-कली वर्गखोली,अंगणवाडी,वाचनालय,ध्वजस्तंभ इ.


6. सुगंधी द्रव्यामध्ये वापरल्या जाणार्‍या फुलांची नावे
सांगा.


7. मधमाशा मध कसा गोळा करतात?


8. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी दोन उपाय सांगा.


9. इमारतीच्या रचनेवर आधारित घराच्या प्रकारांची नावे सांगा.


10. शाळेत स्वयंपाक करताना तुम्ही कोणते शिस्त आणि स्वच्छतेचे उपाय पाळता?लेखी परीक्षाप्रश्न -2) खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
 11. आहारामध्ये……….. पोषकघटक शरीराची वाढ होण्यास मदत करतो.   

12. मुळाचे जाळे…… कणांना आणि………….. वाहून जाण्यापासून प्रतिबंधित करते.

13. खाली दिलेल्या अवयवाच्या आकृतीचे निरीक्षण करा.आकृतीमध्ये दर्शविलेले भाग               ओळखा आणि लिहा.

14.कोणत्या चिन्ह असल्यावर पादचाऱ्यांनी रस्ता ओलांडावा?


15. कोणत्या संपर्क साधनाने जगातील कोणतीही माहिती सर्वात जलद मिळवू शकतो              आणि पाठवू शकतो?


16. तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांची यादी करा आणि लिहा.


17. चित्रातील विविध कला ओळखा आणि लिहा.

18. राष्ट्रध्वजात कोणकोणते रंग आहेत?
   

19.उन्हाळ्यात तुम्ही सहसा कोणते कपडे वापरणे योग्य असते?
   

20. भारताच्या नकाशावर पश्चिम किनारपट्टी ओळखा आणि त्याला दुसरे नाव द्या. (शिक्षकानी नकाशा द्यावा आणि तो ओळखण्यास सांगावा.)Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *