Lesson Plan,Evaluation Record in DTP

Lesson Plan,Evaluation Record in DTP

शिक्षकांनी डायरी/ पाठ टाचण,वार्षिक पाठ योजना,विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक नोंदी,एकत्रित नोंदी स्वत: हाताने लिहून किंवा संगणकीकृत स्वरूपात ठेवावे या प्रश्नाचे उत्तर DSERT चे मा.निर्देशक यांनी खालीलप्रमाणे दिले होते…

Lesson Plan,Evaluation Record in DTP

 
 

DSERT CIRCULAR – DATED 13.07.2017

विषय – मूल्यमापनाशी संबंधित दाखले ठेवणेबाबत….

वरील विषयाच्या संबंधित,RTE कलम 29 (H) नुसार राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरापासून ते इयत्ता 9 वी पर्यंत निरंतर आणि व्यापक मूल्यमापन (CCE) लागू करण्यात आले आहे.कन्नड माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते तिसरी इयत्ता, नलिकली लागू आहे आणि आता सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन लागू केले गेले आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्व प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सेवा करणाऱ्या शिक्षकांनी मूल्यमापनाशी संबंधित नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे.
 
नलीकाली वर्ग (1 ते 3) आणि सेतुबंधसाठी स्वतंत्र नोंदी ठेवण्याची गरज नाही.प्रगती नोंद व दैनंदिनी संबंधित दाखले व्यवस्थापित केले पाहिजे.
राज्यातील सर्व शिक्षक डायरी/ पाठ टाचण,वार्षिक पाठ योजना,विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक नोंदी,एकत्रित नोंदी स्वत: हाताने लिहून किंवा संगणकीकृत स्वरूपात ठेवू शकतात.पण दरवर्षी मुख्याध्यापकांनी सर्व कागदपत्रे साक्षांकित करणे आवश्यक असेल.विभागीय अधिकारी यांच्या तपासणीवेळी शिक्षकांनी संबंधित सर्व दाखले सादर आवश्यक असेल.मुख्याध्यापकांनी दरवर्षी शाळा प्रारंभावेळी डायरी/ पाठ टाचण,वार्षिक पाठ योजना इत्यादी कागदपत्रे तपासून साक्षांकित करावे.
 

Lesson Plan,Evaluation Record in DTP

 

सदर माहितीसंबंधी अधिकृत आदेश पाहण्यासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा…

Lesson Plan,Evaluation Record in DTP

 Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *