CCE RESULT FORMATS EXCEL,PDF (वार्षिक निकाल नमुने )

 

 

चला आता थोडं स्मार्ट बनूया…!! 

State – Karnataka

 

Department – Education 

 

Format – Excel ,PDF

 

Cost -Free

 

Download link – available CCE RESULT FORMATS EXCEL,PDF (वार्षिक निकाल नमुने )

 

    

     यावर्षीचा निकाल व निकाल संबंधित माहिती संगणकीकृत करण्याचा प्रयतन करूया…CCE ANNUAL RESULT SHEET,गोषवारा,वर्गवार गोषवारा,विषयवार गोषवारा,निकाल पत्रक मुखपृष्ठ,प्रगती पत्रक इत्यादी अनेक नमुने MS Excel,MS Word व PDF  स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत..यासंबंधी कांही समस्या उद्भवल्यास आमच्याशी संपर्क करावा..(Contact us – https://www.smartguruji.in/p/contact-us.html )  

     We are trying to make available verious formats CCE RESULT SHEET 

BELOW FORMATS ARE AVAILABLE IN PDF & MS WORD OR MS EXCEL.

The result abstract formats is availble in MS EXCEL
CCE निकाल EXCEL फाईल संबंधी सुचना – 
CCE RESULT SHEET 2022-23 चे EXCEL फाईल पासवर्डने सुरक्षित आहे.
या EXCEL फाईलमध्ये फक्त शाळेचे नाव,विद्यार्थ्याचे नाव,SATS नंबर,जन्मतारीख,विषयांची नावे,शिक्षकाचे नाव,इयत्ता,शाळा चालू दिवस हे आपण भरावयाचे आहेत.
विषय बदलताना फक्त पहिल्या पेजवरती बदलावे इतर ठिकाणी आपोआप बदलतील.
या EXCEL SHEET मध्ये फक्त FA1,FA2,SA1,FA3,FA4,SA2 मार्क भरावे लागतील बाकी या मार्कांची उभी आडवी बेरीज ग्रेड व एकूण निकाल हे सर्व आपोआप तयार होतील.
या EXCEL SHEET चे पेज सेटअप LEGAL साईज मध्ये असेल.
FA1 – 15% FA2 – 15% , SA1 – 20% ,FA23- 15% FA4 – 15% , SA2 – 20%  
कांही समस्या उद्भवल्यास आमच्याशी संपर्क करावा..(Contact us – https://www.smartguruji.in/p/contact-us.html )


 
CCE RESULT EXCEL SHEET FORMAT
CLASS 1 – 5 
प्रवेशपत्र नमुना EXCEL मध्ये डाऊनलोड करण्यासाठी CLICK HERE वर स्पर्श करा… 
CCE RESULT FORMATS EXCEL,PDF (वार्षिक निकाल नमुने )
CCE RESULT FORMATS EXCEL,PDF (वार्षिक निकाल नमुने )


 
CLASS 1 – 5 CCE RESULT EXCEL SHEET – CLICK HERE 
 
 CLASS 6-8 CCE RESULT EXCEL SHEET – CLICK HERE 
 
CLASS 1 – 5 CCE RESULT PDF – CLICK HERE 
 
 CLASS 6-8 CCE RESULT PDF – CLICK HERE 
 
CCE RESULT ABSTRACT FORMAT (गोषवारा) –  CLICK HERE 
CCE RESULT COVER PAGES –  CLICK HERE 
 
 GRADE CHART 1-8  CLICK HERE
 
GRADE CHART 9  CLICK HERE
 
GRADE CHART 10  CLICK HERE
 
PROGRESS CARD Nali-Kali to Class 10)  CLICK HERE  
 
 
Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *