PRIMARY/HIGH SCHOOL TEACHER REQUEST TRANSFER / MUTUAL TRANSFER COUNSELING TIME TABLE 2022-23

 


PRIMARY/HIGH SCHOOL TEACHER REQUEST TRANSFER / MUTUAL TRANSFER COUNSELING TIME TABLE 2022-23
11.01.2023 रोजीच्या आदेशानुसार 2022 23 सालातील प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळा शिक्षकांचे विनंती बदली अतिरिक्त शिक्षक बदली कौन्सिलिंग बाबत

 
 
Counseling वेळापत्रक खालीलप्रमाणे 


अ.नं.

विवरण

Counseling दिनांक

1

प्राथमिक शाळा शिक्षक अतिरिक्त शिक्षक बदली Counseling (TALUKA LEVEL)

24.01.2023

(सकाळ सत्र)

2

प्राथमिक शाळा शिक्षक अतिरिक्त शिक्षक बदली Counseling (DISTRICT LEVEL)

24.01.2023

(दुपार सत्र)

 

3

माध्यमिक शाळा शिक्षक अतिरिक्त शिक्षक बदली Counseling (DISTRICT LEVEL)

25.01.2023

4

जिल्हास्तरावर
अतिरिक्त शिक्षकांचे समर्पक पुनर्नियोजन झाल्यानंतर उर्वरित अतिरिक्त शिक्षकांचे
जिल्हा अंतर्गत
PTR प्रमाणे
सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेमध्ये चढत्या क्रमांकात शिक्षकांचे
पुनर्नियोजन कार्य – प्राथमिक (जिल्हा स्तर)


30.01.2023 

5

जिल्हास्तरावर
अतिरिक्त शिक्षकांचे समर्पक पुनर्नियोजन झाल्यानंतर उर्वरित अतिरिक्त शिक्षकांचे
जिल्हा अंतर्गत
PTR प्रमाणे
सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेमध्ये चढत्या  क्रमांकात शिक्षकांचे
पुनर्नियोजन कार्य – माध्यमिक (जिल्हा स्तर)

30.01.2023 

6

कमाल
5 वर्षे
अवधी पूर्ण केलेल्या आणि तांत्रिक सहाय्यकाचे गणकीकृत कौन्सलिंग – प्राथमिक

31.01.2023 

(सकाळ सत्र)

 

7

कमाल
5 वर्षे
अवधी पूर्ण केलेल्या आणि तांत्रिक सहाय्यकाचे गणकीकृत कौन्सलिंग – माध्यमिक

31.01.2023 

(दुपार सत्र)

 

8

प्राथमिक
शाळा शिक्षक सामान्य विनंती बदली (
Request
Transfer)
ट्रान्सफर कौन्सलिंग तालुका अंतर्गत
तसेच तालुका बाह्य


09.02.2023

ते

14.02.2023

9

माध्यमिक
शाळा शिक्षक सामान्य विनंती बदली (
Request
Transfer)
ट्रान्सफर कौन्सलिंग तालुका अंतर्गत
तसेच तालुका बाह्य

13.02.2023

ते

15.02.2023

10

प्राथमिक
शाळा शिक्षक परस्पर बदली कौन्सिलिंग

16.02.2023

(सकाळ सत्र)

 

11

माध्यमिक
शाळा शिक्षकांचे परस्पर बदली कौन्सलिंग

16.02.2023

(दुपार सत्र)

 

12

प्राथमिक
शाळा
3री ते 5वी वर्ष पूर्ण
करणारे निर्दिष्ट आणि तांत्रिक सहाय्यकांचे बदली कौन्सिलिंग

17.02.2023

 

13

माध्यमिक
शाळा
3री ते 5वी वर्ष पूर्ण
करणारे निर्दिष्ट आणि तांत्रिक सहाय्यकांचे बदली कौन्सिलिंग

17.02.2023
अधिक माहितीसाठी कृपया खालील मार्गदर्शक नियम पाहावे … 

PRIMARY/HIGH SCHOOL TEACHER REQUEST TRANSFER / MUTUAL TRANSFER COUNSELING TIME TABLE 2022-23

PRIMARY/HIGH SCHOOL TEACHER REQUEST TRANSFER / MUTUAL TRANSFER COUNSELING TIME TABLE 2022-23
CLICK HERE FOR EXCESS TEACHER TRANSFER TIME TABLE & PROCESS – CLICK HERE 


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *