DASARA HOLIDAY STUDY CLASS – 5 दसरा सुट्टीतील अभ्यास इयत्ता – पाचवी
दसरा सुट्टी दि. 08.10.2023 ते 24.10.2023 पर्यंत विद्यार्थ्यांनी करावयाचा अंदाजित अभ्यास –

सुट्टीमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेतील अभ्यासाचा विसर पडू नये व अभ्यासाची सवय मोडू नये या उद्देशाने आवश्यक मुलभूत अभ्यास देण्यात आला आहे.

DASARA HOLIDAY STUDY CLASS - 5 दसरा सुट्टीतील अभ्यास इयत्ता - पाचवी

सदर अभ्यास करताना पालकांनी मुलांना आवश्यक मार्गदर्शन व मदत करावी..

इयत्ता – पाचवी

इयत्ता – पाचवी         विषय – मराठी       

1. दररोज 1 पान शुद्धलेखन

2.दररोज 5 शब्द वापरून स्वतःच्या वाक्यात लिहिणे.

3. 50 विरुद्धार्थी शब्द लिहिणे.

4. 50 समानार्थी शब्द

5. मराठी पुस्तकातील कोणत्याही 2 कविता लिहा व पाठ करा.इयत्ता – पाचवी         विषय – गणित   


1. आठवड्यातून 30 वेळा पाढे लिहिणे आणि पाठ करणे.


2. 5 अंकी संख्येची बेरीज ,वजाबाकी , गुणाकार
,
भागाकार गणिते सोडवणे. (दररोज –4)


4. 1 ते 200 पर्यंत रोमन अंक लिहिणे.


5.पाठ्यपुस्तकातील संख्या
चढत्या आणि उतरत्या क्रमाने
लिहिणे.
इयत्ता – पाचवी        विषय – परिसर अध्ययन      

1. पाळीव प्राण्यांची नावे लिहा.

2. जंगली
प्राण्यांची नावे लिहा.

3. जलचर
प्राण्यांची नावे लिहा
.

4. मांसाहारी
प्राण्यांची नावे लिहा
.

5. शाकाहारी
प्राण्यांची नावे लिहा
.

6. बैठे
खेळांची नावे लिहा.

7. मैदानी
खेळांची नावे लिहा
.

8. राष्ट्रीय
स्तरावरील खेळांची नावे सांगा.

9. तुम्हाला
माहीत असलेल्या पक्ष्यांची नावे द्या
.

10. जंगलांच्या
उपयोगाबद्दल चार वाक्ये लिहा
.

11.पाण्याचे
उपयोग लिहा
?

12. आदिवासी
समाजाबद्दल चार वाक्ये लिहा
.


इयत्ता – पाचवी        विषय – इंग्रजी  

1. A-Z Capital letter 10 pages.


2. a-z Small letter 10 pages.

3. 50 इंग्रजी
शब्द
3 अक्षरी, 4अक्षरी

4. दररोज 10 ओळी शुद्धलेखन लिहिणे.

5.Write Your name, father name, mother name, brother/sister name in English


इयत्ता – पाचवी        विषय – कन्नड       


1. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಪುಟ ಶುದ್ಧ ಬರಹ ಬರೆಯುವುದು.

2. 50 ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು.

4. 50 ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು.

धन्यवाद … 


Share your love
Smart Guruji
Smart Guruji
Articles: 2261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *