VIDYAPRAVESH TIME TABLE 2022

       


 

VIDYAPRAVESH TIME TABLE 2022 

   2022-23 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली ते तिसरी वर्गांसाठी विद्याप्रवेश हा कार्यक्रम कर्नाटक शिक्षण खात्यातर्फे सुरु करण्यात आला आहे. कोविड-19 च्या 2 वर्षाच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययनात खंड पडला आहे.त्यामुळे झालेले अध्ययनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी  सर्व मुलांना घरी आणि शाळेमध्ये अध्ययनपूरक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विद्याप्रवेश हा कार्यक्रम हा कार्यक्रम आहे.

अवधी

वेळ (वि.प्र.)

कृती

8 अवधी

1

30 मिनिट

अभिवादन व संभाषण / संवाद

40 मिनिट

2

30 मिनिट

माझा वेळ

40 मिनिट

 

10 मिनिट

छोटी विश्रांती

 

3

30 मिनिट

पायाभूत संख्या ज्ञान

40 मिनिट

4

30 मिनिट

सृजनशील कला

40 मिनिट

 

40 मिनिट

जेवणाची सुट्टी

 

5

60 मिनिट

¨भाषा विकास ( श्रवण , बोलणे, वाचन, लेखन)

60 मिनिट

6

30 मिनिट

मैदानी खेळ.

40 मिनिट

 

10 मिनिट

माझा वेळ

 

7

20 मिनिट

गोष्ठ

40 मिनिट

8

10 मिनिट

पुन्हा भेटू

20 मिनिट
याविषयी अधिक माहिती आपणास प्रशिक्षणामध्ये देण्यात आलेली आहे. 
 

वर्गानुसार विद्याप्रवेश वेळापत्रक खालीप्रमाणे –

वेळापत्रक वेळ – 9.30 ते 4.45 

इयत्ता – पहिली

VIDYAPRAVESH TIME TABLE 2022

इयत्ता -दुसरी 

VIDYAPRAVESH TIME TABLE 2022


इयत्ता – तिसरी 

VIDYAPRAVESH TIME TABLE 2022


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *