VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE (वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE)

 शिक्षकांचे वैयक्तिक दाखले 

इयत्ता-  4थी ते 8वी 

वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE 
 

 
 

 

अध्ययन पुनर्प्राप्ती उपक्रमांतर्गत यावर्षी सामर्थ्य आधारित वार्षिक अंदाज पत्रक तयार केल्याने सर्व शिक्षकाना त्याचा फायदा होणार आहे.या उद्देशाने कांही वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.हे अंदाज पत्रक शिक्षकांना वैयक्तिक दाखले म्हणून वापरता येतील. 

सौजन्य – www.kitestudy.in 

वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE (blank format) 

 

 

इयत्ता-  4थी ते 8 वी वार्षिक अंदाज पत्रक & WORK DONE नमुने खालीलप्रमाणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

उर्वरित विषयांचे pdf लवकरच उपलब्ध होतील…
 

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.