VARSHIK ANDAJ PATRAK & WORK DONE 7TH SS (वार्षिक अंदाज पत्रक सातवी – समाज )

 

अध्ययन पुनर्प्राप्ती उपक्रमांतर्गत यावर्षी सामर्थ्य आधारित वार्षिक अंदाज पत्रक तयार केल्या सर्व शिक्षकाना त्याचा फायदा होणार आहे.या उद्देशाने कांही वार्षिक अंदाज पत्रके तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत..

टीप- सदर अंदाज पत्रक नमुना स्वरुपात देत आहोत.. 

इयत्ता – सातवी 

विषय – समाज विज्ञान 

 
वार्षिक अंदाज पत्रक नमुना (BLANK FORMAT)

 

 

 
Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.