दहावी समाज विज्ञान भाग 2व्हिडिओ पाहण्यासाठी पाठाच्या नावावर स्पर्श करा…


दहावी समाज विज्ञान भाग 2


7.स्वातंत्र्याची चळवळ


8.गांधीयुग आणि राष्ट्रीय चळवळ PART 1


8.गांधीयुग आणि राष्ट्रीय चळवळ PART 2


8.गांधीयुग आणि राष्ट्रीय चळवळ PART 3


9. स्वातंत्र्योत्तर भारत


10.20 व्या शतकातील राजकीय घडामोडी PART 1


10.20 व्या शतकातील राजकीय घडामोडी PART 2


10.20 व्या शतकातील राजकीय घडामोडी PART 3


राज्यशास्त्र


4.जागतिक समस्या आणि भारताची भूमिका


5.जागतिक संघटना PART 1


5.जागतिक संघटना PART 2


5.जागतिक संघटना PART 3


समाजशास्त्र


3.सामाजिक चळवळी


4.सामाजिक समस्या


भूगोलशास्त्र


8.भारतातील खनिजे व शक्तीसाधने


9.वाहतूक आणि दळणवळण PART 1

9.वाहतूक आणि दळणवळण PART 2


10.भारतातील उद्योगधंदे PART 1 


10.भारतातील उद्योगधंदे PART 2


10.भारतातील उद्योगधंदे PART 3


11.भारतातील नैसर्गिक आपत्ती


12. भारताची लोकसंख्या


अर्थशास्त्र

3.पैसे आणि कर्ज


4.सार्वजनिक अर्थव्यवस्था आणि अंदाजपत्रक भाग 1 


4.सार्वजनिक अर्थव्यवस्था आणि अंदाजपत्रक भाग 2 


व्यवहार अध्ययन

3.व्यवसायाचे जागतिकीकरण


4.ग्राहक शिक्षण आणि संरक्षण

    Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *