7th Science Syllabus April 2021


 

इयत्ता

सातवी

अध्ययन/अध्यापनासाठी नियोजन एप्रिल २०२१

विषय – विज्ञान

आठवडा

घटक

अध्यापन घटक

मुल्यांकन

1

7. नित्य हवामान,प्रादेशिक हवामान आणि त्या
हवामानानुसार प्राण्यांचे समायोजन  

7.1 नित्य हवामान

7.2 प्रादेशिक हवामान

7.3 प्रादेशिक हवामान आणि समायोजन

7.4 ध्रुवीय

प्रदेश

7.5 उष्णकटिबंधीय

घनदाट अरण्ये

Worksheet 1 शाळेत सोडवून घेणे.

 

Worksheet 2 गृहपाठ देणे.

 

2

8. वारे,वादळे आणि
चक्रीवादळे   

8.1.हवेला दाब असतो

8.2 जोराने वाहणाऱ्या वाऱ्यात हवेचा दाब कमी
झालेला असतो  

8.3 उष्णता दिल्याने हवा पसरते

8.4 पृथ्वीवरील उष्णतेच्या विषमतेमुळे वाऱ्याचे
प्रवाह निर्माण होतात

8.5 वादळे आणि

चक्रीवादळ.

8.6

चक्रीवादळाने होणारा विध्वंस

Worksheet 3 शाळेत सोडवून घेणे.

 

Worksheet 4 गृहपाठ देणे

3

8. वारे,वादळे आणि
चक्रीवादळे   

 

9. माती

8.7 परिणामकारक उपाय योजना

8.8 अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत

 

9.1 माती

जीवनाशी जुळवून घेताना

9.2 मातीचा आराखडा

9.3 मातीचे प्रकार

Worksheet 5 शाळेत सोडवून घेणे.

 

Worksheet 6 गृहपाठ देणे

4

9. माती

9.4  मातीचे गुणधर्म

9.5 मातीतील आर्द्रता

9.6 मातीद्वारे पाण्याचे शोषण

9.7 माती आणि

पिके

Worksheet 7 शाळेत सोडवून घेणे.

 

Worksheet 8 गृहपाठ देणे


Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *